Of direct een specialisme selecteren

Zoek op postcode

Totaal: 0 in:
Bedrijfsnaam Specialismen

CERTIFICERENDE INSTANTIES

Hier vindt u de Certificerende Instanties die een overeenkomst met Stichting KPMB zijn aangegaan. Stichting KPMB stelt certificerende instanties (CI) in de gelegenheid om de verschillende modules te toetsten middels het uitvoeren van een audit.
Om hiervoor in aanmerking te komen, is Stichting KPMB met de CI een overeenkomst aangegaan om een aantal zaken goed te regelen. Zo is onder andere afgesproken dat de certificerende instelling conform de eisen van accreditatie NEN-EN 17065 en / of ISO 17021 werkzaam is en dat de te certificeren bedrijven een beroepsmogelijkheid conform deze accreditatie-eisen geboden wordt. De erkende certificerende instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Daarnaast is de auditor opgeleid conform de kwalificatie-eisen van de betreffende module. Certificering heeft hierdoor naar de buitenwereld toe een hoge mate van betrouwbaarheid. Certificering waarborgt hetgeen in een schema is vastgesteld en waar een bedrijf aan dient te voldoen. Kortom: waarborging van kwaliteit.

Bedrijven die de KPMB-modules mogen certificeren

Meeuwenlaan 4
8011 BZ  Zwolle
+31 (0)38 42 60 100

certifications@controlunion.com
www.controlunion.com

plaagdier | knaagdier | hout | cepa

Heliotroopring 1100
3316 KG  Dordrecht
+31 (0)78 20 03 400

info@ebncertification.nl
www.ebncertification.nl

plaagdier | knaagdier | hout | cepa

Nevelgaarde 20d
3436 ZZ  Nieuwegein
+31 (0)88 99 84 310

nl.certification.feed@kiwa.com
www.kiwaverin.nl

plaagdier | knaagdier | hout | cepa

Westervoortsedijk 73 (Gebouw SB)
6827 AV  Arnhem
+31888887888

info@nl.tuv.com
www.tuv.com/nl

plaagdier | knaagdier | cepa

Stichting KPMB heeft een overeenkomst gesloten met deze instanties om een aantal zaken goed te regelen, onder andere dat:

  • zij werken volgens de eisen van accreditatie NEN-EN 17065 en/of ISO 17021;
  • zij te certificeren bedrijven een beroepsmogelijkheid bieden;
  • de auditor is opgeleid volgens de kwalificatie-eisen van de betreffende module.

Onze certificering heeft hierdoor een hoge mate van betrouwbaarheid in de markt.