Organisatie

De Stichting KPMB kent een Bestuur, College van Deskundigen en College van Beroep. Daarnaast wordt de stichting in haar beleidsvorming en secretariële begeleiding ondersteund door Brabers
Ter invulling en begeleiding van de verschillende modules wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, instanties en experts. Dit komt tot uiting in de samenstelling van een Centraal College van Deskundigen en een begeleidingscommissie.

Bestuurders
Dhr. W.P. Keur
Voorzitter Onafhankelijk
Dhr. W. Edelman
Algemeen bestuurslid PCS Europe B.V.
Dhr. J. Koole
Algemeen bestuurslid PCF Holland
          Dhr. A. Mars Algemeen bestuurslid Megades

Secretariaat/Directie
Dhr. C. de Ruijter
Secretaris / directeur Brabers
Mw. I.J. Ghali
Secretaresse Brabers
Leden van het College van Deskundigen
 
Voorzitter  
Dhr. J. Brookman
Algemeen lid SPA Groep
Dhr. G. Otten
Algemeen lid Megades
          Dhr. P. Traas Algemeen lid Traas Ongedierte-
bestrijding Nederland
          Dhr. I. Jonker Algemeen lid Insektokill
Dhr. M. van Erp
Algemeen lid MPS-ECAS
Dhr. F. van Outheusden
Algemeen lid Dekra
Dhr. M. Kuklewski
Algemeen lid Tüv
Dhr. K. Bode
Algemeen lid C-plus
Dhr. S. Mertens
Algemeen lid Kiwa


 

College van Beroep
Het College van Beroep zal worden samengesteld indien daar aanleiding voor is.

Centraal College van Deskundigen Beheersing rattenpopulaties om gebouwen en opslagplaatsen
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO Nederland, NVPB en PLA..N heeft de stichting KPMB het certificatieschema “beheersing van rattenpopulaties” voor bedrijven ontwikkeld. Om dit op een deskundige en onafhankelijke wijze te organiseren is een speciaal Centraal College van Deskundigen (CCvD) samengesteld, waarin belanghebbende partijen zitting hebben. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certificatieschema, dat van toepassing is voor al het professionele gebruik van anticoagulantia (rodenticiden) rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Lees meer >>

Projectgroep buitengebruik
De projectgroep buitengebruik is opgericht om met het Handboek beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen een eenduidige vertaalslag naar de praktijk te maken. In de projectgroep hebben de drie brancheorganisaties NVPB, LTO Nederland en PLA..N zitting.
Lees meer >>
 
Begeleidingscommissie URL Houtaantasting door insecten en zwammen
Om de  URL Houtaantasting op te stellen is een begeleidingscommissie opgesteld met daarin expertise op de verschillende terreinen, zoals beheer monumentale panden, plaagdiermanagement en de technieken rondom houtbescherming.
Lees meer >>